Werkwijze

 

Wanneer je bij mij in begeleiding komt

De begeleiding start met een kennismakingsgesprek. In een rustige, uitnodigende omgeving worden je problemen en klachten nauwkeurig geïnventariseerd. 

 

'Ik reik mijn handen uit om jou te ondersteunen. Je mag mijn hulp verwachten. Je mag op mijn schouders leunen.'Sessies

Een individuele sessie duurt ongeveer een uur, tenzij anders is afgesproken. In de vervolggesprekken krijg je begeleiding en ondersteuning in het zoeken naar een verwerkingsvorm die bij je past. Het aantal gesprekken hangt af van de aard en de ernst van de problematiek. De begeleiding bestaat niet uit een van tevoren vastgesteld programma, maar sluit aan bij waar je als cliënt op dit moment behoefte aan hebt.

 

 

Methodes en middelen

Ik maak in mijn begeleiding gebruik van methodes uit meerdere disciplines en maak ik onder andere gebruik van de onderstaande methodes,  zowel individueel als op systemisch niveau: 

  • Cognitieve methode
  • Gedragsgerichte methode
  • Ontladingsgerichte methode
  • Lichaamsgerichte methode
  • Ritueelgerichte methode
  • Trauma-opvang methode
  • Expressieve methode
  • Partnerrelatie methode
  • Gezinsgerichte methode
  • Familiegerichte methode

 

Klachtenregeling

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Misschien komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt hebben.

Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van de (gratis) klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging LVPW. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en dus op geen enkele manier verbonden aan LVPW. Deze klachtenfunctionaris start met een bemiddeling tussen ons om samen tot een bevredigende oplossing te komen.

Mocht deze bemiddeling ook niet lukken, dan kan je de klacht indienen bij mijn Geschillencommissie van Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) of bij het Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ). 

 

 

Disclaimer

Nabij  heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

Nabij  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

 

Op de website kan, onder meer via links, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Nabij niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Nabij wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

 

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Nabij  is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren. Deze website is getest in allerlei verschillende omgevingen. Mocht naar uw mening de website niet functioneren zoals hij zou moeten doen? Aarzel dan niet om contact op te nemen!

 

Informatie die per e-mail of deze website via internet naar Nabij wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

 

 

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, het privacy statement en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.