Beroepsvereniging

    Beroepsvereniging LVPW, RBCZ, TCZ en SCAG

De Landelijke Vereniging Psychosociaal Werken (LVPW) is een onafhankelijke beroepsvereniging van en voor psychosociale hulpverleners. De LVPW behartigt de belangen van de leden en ondersteunt hen in hun professionele ontwikkeling. De LVPW stelt hoge eisen aan de beroepsuitoefening en professionaliteit van haar leden. Dit waarborgt kwaliteit en deskundigheid voor onze cliënten. Dat is de reden waarom het merendeel van de ziektekostenverzekeraars de consulten van de leden van de LVPW vergoeden. Leden van de LVPW bieden curatieve zorg en begeleiding van personen bij een situatie die zij als ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend ervaren. De hulpverlener helpt de cliënt om de hulpvraag inzichtelijk te maken, leert de cliënt beter omgaan met bestaande problemen en bevordert daarmee het herstel en het geestelijk en emotioneel welbevinden van mensen. Zowel de individu, als in relatie tot anderen. De psychosociale hulpverlener werkt op basis van een gevarieerde, cliëntgerichte benadering. Hierbij hoort de overtuiging dat de mens niet los gezien kan worden van de maatschappelijke context waarvan hij of zij deel uit maakt.

 

Als therapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Zorg (SCAG).

 

Wie zijn aangesloten bij de LVPW?

Om lid te kunnen worden beschik je over minimaal een 4-jarige  psychosociale of vergelijkbare opleiding op minimaal PostHBO-niveau. Daarnaast voldoe je aan de registratiecriteria voor praktijkvoering, intervisie, supervisie en bijscholing.

Een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verplicht. Voor meer informatie zie www.LVPW.nl 

 

 

 HBO Register beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg  RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de complementaire gezondheidszorg certificeert en registreert. Wij verlenen onze diensten aan beroepsverenigingen waarbij de therapeuten zijn aangesloten. 

Alleen therapeuten op HBO-niveau worden geregistreerd in het openbare register van RBNG. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau. Voor meer informatie zie www.RBCZ.nl

 

 

    Tuchtrecht TCZ

Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TCZ (Tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg).

 

De stichting TBCZ verzorgt tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg. We zijn een onafhankelijke non-profitorganisatie. De kracht van TCZ zit in de professionaliteit en deskundigheid waarmee we werken, zowel op bestuurlijk als organisatorisch niveau. We hebben sinds 1990 ervaring in het afhandelen van klachten en het verzorgen van tuchtrechtzaken. Voor informatie zie www.TCZ.nl 

 

TCZ tuchtrecht in het kort:

  • Onafhankelijk en professioneel
  • Hoor en wederhoor
  • Eerste aanleg: Raad van Toezicht
  • Hoger beroep: Hof van Toezicht
  • Voorzitter van de Raad en het Hof zijn rechters
  • Sancties: onder andere: berisping, boete, schorsing

 

   Geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg

Als psychosociaal therapeut  ben ik volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht me aan te sluiten bij een geschillencommissie, per 1 januari 2017 is dit geregeld en goed gewaarborgd bij de SCAG (ingeschreven onder nummer 11272). Voor zorgverleners in de complementaire en alternatieve zorg gebeurt de registratie hiervoor door de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG). Voor meer informatie zie www.scag.nl