Contact

 

Om in contact te komen met Nabij kun je het onderstaande formulier zo volledig mogelijk invullen. Nabij is te bereiken op maandag tot en met vrijdag (werkdagen waarop de praktijk geopend is: dinsdag tot en met vrijdag).

Een andere optie is te mailen naar nabij@live.nl, waarna ik je bericht zo snel mogelijk zal beantwoorden. Alle mails worden beantwoord. Krijg je geen antwoord, controleer dan even of het misschien in de spam is blijven hangen. Telefonisch ben ik bereikbaar op 0648201951 

 

Een niet nagekomen afspraak wordt, ongeacht de reden, in rekening gebracht, tenzij je minstens 24 uur voor de afspraak laat weten dat je niet kan komen door mij te bellen of een WhatsApp te sturen.

 

Een afspraak maken 

Voor informatie of een afspraak kun je van dinsdag tot en met vrijdag bellen (0648201951) of een e-mail sturen (nabij@live.nl). De afspraken vinden plaats aan de Kerkstraat 10, 8102 EA  in Raalte (Overijssel). Op verzoek kan ook een huisbezoek aangevraagd worden. In dit geval wordt er een vergoeding per km gevraagd. In Raalte dorp worden geen reiskosten berekent. 

 

Het is mogelijk om op dinsdag tot en met vrijdag een afspraak te maken. Tevens is het een mogelijkheid op dinsdag- en woensdagavond om 18:30 uur een afspraak te maken. Elke vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur is er een belspreekuur. Mogelijk ben ik telefonisch in gesprek. Je kunt altijd inspreken. Je wordt dan later teruggebeld.

 

Verwijsbrief

Er is geen verwijsbrief van de huisarts of andere verwijzer nodig voor het maken van een afspraak. 

Breng wel de huisarts op de hoogte van de begeleiding.

 

Een afspraak en de corona 

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen i.v.m. Covid-19 in praktijk Nabij blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van een afspraak ga je akkoord met dit risico. Gelukkig nemen alle risico's inmiddels af.

 

 

 


Marion Korenromp-Herder, psychosociaal therapeut


Werkzaam van dinsdag tot en met vrijdag.

 

Bezoekadres: 

Kerkstraat 10

8102 EA  Raalte


 

Mobiel:  06482019 51

Tel.: 0572363377

Mail:  nabij@live.nl 

 

of mail via het contactformulier.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

 

Overige informatie:

KVK no. 0507 3201

BTW nr. NL001661876B07

Beroepsvereniging: LVPW

Lid RBCZ / TCZ

BCZ registertherapeut

Lid van LSV als (code 3) gecertificeerd rouw- en verliesbegeleider

Lid van SETN (samenwerkende EMDR therapeuten Nederland

 

 

Privacy

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als begeleidend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over jouw gegevens en over de begeleiding. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Als begeleidend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en eventuele medische gegevens
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, ook hier met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van deze gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld  'psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult