Verliesconsulente scholen

 

Een verliesconsulente voor scholen / BSO / kinderopvang biedt verliesbegeleiding op maat. Ook het verzorgen van een ouderavond,  het geven van een workshop of een gehele studiedag ligt binnen de mogelijkheden. De verliesconsulente is er voor het team, de leerlingen en voor de ouders / verzorgers.  

 

Nabij is inzetbaar bij calamiteiten zoals rouw door dood (leerling, collega of ouder), maar kan ook ingezet worden bij het opzetten of updaten van het rouwprotocol en het verzorgen van de daarbij behorende werkmaterialen en  achtergrondinformatie.

Het geeft veel rust in onrustige tijden wanneer je terug kunt vallen op de deskundigheid van een betrokken 'vraagbaak' met veel kennis van zaken.

 

Naast de begeleiding rondom rouw door dood kan ook begeleiding geboden worden rondom rouw door (echt)scheiding. Ik ben KIES-coach (Kinderen In Echtscheiding Situaties). Zie voor meer informatie verder op de site. Ook voor echtscheiding behoort het opzetten van een adequaat protocol tot de mogelijkheden.