Kosten en mogelijkheden tot vergoeding

Aan de sessies zijn kosten verbonden. Hieronder kun je meer informatie vinden over specifieke kosten.

 

Heb je een aanvullend zorgpakket, dan worden de sessies doorgaans (deels) vergoed.

Vergoeding vanuit het aanvullende zorgpakket heeft een aantal voordelen.
Hierdoor kunnen de kosten uiteindelijk vaak lager zijn dan ‘zorg vanuit de basisverzekering’:

·      Je hebt geen verwijsbrief nodig.

·      Je ‘eigen bijdrage van je zorgverzekering’ van €385,- wordt niet aangesproken.

·      Naast deze voordelen is er nog een ander pluspunt: de zorgverzekeraar vraagt niet om informatie zoals een diagnose.
  Er is daardoor meer privacy.

 

Het aantal gesprekken hangt af van de aard en de ernst van de problematiek. Een sessie duurt doorgaans een uur.

·      De kosten per sessie €  75,00 per uur  van maandag t/m vrijdag. In het weekend bedraagt een sessie  €  112,50 per uur

·      Telefonische begeleiding ofwel beeldbellen € 75,00 per sessie van een uur

·      Voor gezinsbegeleiding is het tarief €  99,50 per sessie van een uur

·      Voor huisbezoeken staat er een bedrag van 85,50 per sessie van een uur, dit is excl. de vergoeding van € 0,28 per gereden  km.

·      De kosten voor een consult op een school of bedrijf bedragen € 115,50 per uur daarnaast worden de kosten van reis- en 

         kilometervergoeding in rekening gebracht.

 

Tevens ontvang je een factuur voor een MDO, overleg met bureau Jeugdzorg, Raad voor de kinderbescherming, Centrum jeugd en Gezin, huisarts, overleg met leerkracht. 

 

Je krijgt de factuur via de mail, waarna je via de bank kunt betalen, er is geen pinautomaat aanwezig in de praktijk. Nadat je de factuur betaald hebt, stuur je het naar de ziektekostenverzekeraar. Het deel dat vergoed wordt, wordt door de verzekeraar uitbetaald.

Kijk regelmatig of de factuur niet in uw spammail wordt opgeslagen, je blijft zelf verantwoordelijk voor de financiële afhandeling.

  

Een niet nagekomen afspraak wordt, ongeacht de reden, in rekening gebracht, tenzij je minstens 24 uur laat weten niet te komen.

 

Per zorgverzekering zijn de vergoedingen verschillend.

Zie voor meer informatie de site: http://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars  voor de lijst van zorgverzekeraars die vergoeden in hun aanvullende verzekering. De sessies vallen onder 'complementaire zorg'.  

Wijzigingen voorbehouden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie.

Informeer altijd eerst bij uw ziektekostenverzekeraar. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de financiële afhandeling.

 

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Informeer bij uw gemeente wat de mogelijkheden zijn om een vergoeding (evt. een persoonsgebonden budget) te krijgen voor de hulp aan uw kind.

  

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging: LVPW (Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden) als psychosociaal therapeut en in het bezit van 

AGB-code

AGB-code voor de praktijk

RBCZ: (het HBO Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg) als BCZ registertherapeut

TCZ (Tuchtcommisie Complementaire Zorg)

SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen - gespecialiseerde geschillencommissie)