Kosten en mogelijkheden tot vergoeding

Aan de sessies zijn kosten verbonden. Grotendeels kunnen deze opgevangen worden door uw ziektekostenverzekering (uit de aanvullende verzekering). Hieronder kunt u meer informatie vinden over specifieke kosten.

 

In een rustige, uitnodigende omgeving worden uw problemen en klachten nauwkeurig geïnventariseerd.

In de vervolggesprekken (sessies) krijgt u begeleiding en ondersteuning in het zoeken naar een verwerkingsvorm die bij u past. Het aantal gesprekken hangt af van de aard en de ernst van de problematiek. Een sessie duurt doorgaans een uur.

-  De kosten per sessie €  70,00 , een sessie duurt een uur. 

-  Telefonische begeleiding; per kwartier of een deel van een kwartier €  20,00.

-  Voor gezinsbegeleiding is het tarief €  95,50 per sessie van een uur.

-  Voor huisbezoeken staat er een bedrag van 75,50 per sessie van een uur, dit is excl. de vergoeding van € 0,28 per gereden  km.

-  U krijgt de factuur via de mail, waarna u via de bank kunt betalen, er is geen pinautomaat aanwezig in de praktijk. Nadat u de factuur betaald hebt, stuurt u  het naar de ziektekostenverzekeraar. Het deel dat vergoed wordt, wordt door de verzekeraar aan u uitbetaald.

-  Kijk regelmatig of de factuur niet in uw spammail wordt opgeslagen, u blijft zelf verantwoordelijk voor de financiële afhandeling.

 

Wanneer ik op een school uitgenodigd wordt zal, naast het uurtarief, de kosten van reis- en kilometervergoeding in rekening worden gebracht.

 

Mocht u problemen hebben met de tijdige betaling, dan kan in overleg besloten worden tot een afwijkende betalingsregeling.

 

Een niet nagekomen afspraak wordt, ongeacht de reden, in rekening gebracht, tenzij u minstens 24 uur van te voren mij hierover hebt ingelicht.

Na betaling van de rekening kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar voor een eventuele vergoeding.

Per zorgverzekering zijn de vergoedingen verschillend.

Zie uw polis en de site: http://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars   voor de lijst van zorgverzekeraars die vergoeden in hun aanvullende verzekering. De sessies vallen onder 'complementaire zorg'.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Informeer bij uw gemeente wat de mogelijkheden zijn om een vergoeding (evt. een persoonsgebonden budget) te krijgen voor de hulp aan uw kind.

 

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging: LVPW (Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden) als psychosociaal therapeut. Door de fraudegevoeligheid van de codes is hier alleen te vermelden dat de volgende codes in het bezit zijn en op te vragen via de praktijk:

AGB-code: 90-....

AGB-code voor de praktijk: 90-....

RBCZ: 40.... (het HBO Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg) als BCZ registertherapeut

TCZ (Tuchtcommisie Complementaire Zorg)

SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen - gespecialiseerde geschillencommissie): 112... 

 

U kunt de nota's als bijzondere of studiekosten (persoonlijke ontwikkeling) opgeven in uw belastingopgave, u dient dan wel over een bepaalde belastingdrempel te komen.

 

In sommige gevallen worden de kosten vergoed door de werkgever, het Persoons Gebonden Budget (PGB) of de Gemeente.

 

Wijzigingen voorbehouden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie.

Informeer altijd eerst bij uw ziektekostenverzekeraar.

U blijft zelf verantwoordelijk voor de betalingen.