Curriculum vitae

Profiel

 Enthousiast, met een positieve levensinstelling, empathisch, respectvol en betrokken houding naar de medemens, teamplayer,   een open vizier en last but not least; levenservaring.

 Voor u zou het betekenen dat u iemand tegenover u heeft die daadkrachtig is, een dienstverlenende instelling heeft, accuraat,   houdt van afwisseling en graag hard (samen)werkt.  

 

Schoolopleiding en beroepsopleidingen                                                                                                  positief afgesloten in

  Hooggevoeligheidsdeskundige                                                                                                                                      2018

  HBO bachelor SPH                                                                                                                                                               2013

  HBO Transpersoonlijk counselor                                                                                                                                   2012

  Post HBO POH-GGZ                                                                                                                                                             2011

  HBO Psychosociaal therapeut                                                                                                                                        2010

  Post HBO vervolg Verlieskunde                                                                                                                                     2003

  Post HBO postdoctorale basisopl. Verlieskunde                                                                                                    2002

  Kaderopleiding Creatieve Handvaardigheid                                                                                                             1997

  MBO KV/JV                                                                                                                                                                             1979

 

 

Cursussen / trainingen

  Workshop ACT                                                                                                                                                                      2021

  Bijscholing Alvleesklieraandoeningen en Crohn en Colitis                                                                                 2021

  Hechtingsproblematiek in het echt                                                                                                                              2020

  Studiedagen HSP & Trauma                                                                                                                                                 2020

  Studiedag schema-coaching                                                                                                                                          2020

  Training overlevingsmechanismen en traumareacties                                                                                        2020

  Online training Suïcide-preventie                                                                                                                                 2020

  Bijscholing psychosociale begeleiding van patiënten met alvleesklieraandoeningen                            2019

  Workshop Omgaan met suïcidale uitingen en gedragingen                                                                               2019

  studiedag DSM V                                                                                                                                                                 2019

  Workshop eenzijdig relaties verbeteren                                                                                                                    2019  

  Workshop energetisch werken in de therapeutische praktijk                                                                           2019

  Bijscholing DSM 5 (diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)                                               2019

  Bijscholing psychosociale begeleiding van patiënten met alvleesklieraandoeningen                            2018

  Trainingsdag Depressie anders bekeken                                                                                                                   2018

  Bijscholing DSM V                                                                                                                                                               2018

  Tweedaagse training, psychosociale begeleiding van patiënten met alvleesklierkanker                      2017

  Dagtraining HSP kinderen                                                                                                                                                2017

  Workshop Marketing voor therapeuten                                                                                                                     2017

  Workshop Mindhacking                                                                                                                                                    2017

  Workshop Buitengewone ervaringen en counseling                                                                                            2017

  Congres 'Positieve Psychologie'                                                                                                                                    2016

  Geweldloze communicatie                                                                                                      sept. 2016 t/m febr. 2017

  workshop 'Professioneel omgaan met Emoties'                                                                                                     2016

  Kindermodule 'werken met hooggevoelige kinderen'                                                                                           2016 

  Reanimatiecursus                                                                                                                                                                2016

  EFT  houdt-me-vast-trainer   (groepen)                                                                                                                      2015

  EFT basistraining  Emotie gerichte relatietherapie Externship                                                                          2015

  Workshop Experientiele benadering                                                                                                                            2015

  EFT  (Emotional Freedom Technics) 2 daagse training                                                                                          2015

  Bijscholing ‘Iedereen EHBO’                                                                                                                                              2014

  Nascholing ‘vroegtijdige herkenning psychiatrische problematiek’                                                                2014

  Congres 'Angst bij kinderen en jongeren'                                                                                                                    2014

  Dagtraining 'Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid'                                                                              2014

  Workshop Mindful analyses                                                                                                                                            2013

  KIES voor mij!, Nascholing op het KIES coach traject individuele begeleiding                                              2012

  Certificering meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling                                                                      2012

  Themascholing drank- en drugsproblematiek                                                                                                         2011

  Workshop geweldloze communicatie                                                                                                                          2011

  Workshop Autisme beleven                                                                                                                                             2010

  Symposium Eigen-wijs rouwen; Overleven na de dood van een kind                                                              2010

  Werken met samengestelde gezinnen workshop                                                                                                    2010

  Nascholing Trauma opvang                                                                                                                                              2010

  Nascholing Psychiatrische diagnostiek                                                                                                                        2010

  KIES-coach HBO (Kinderen in echtscheiding situaties)                                                                                           2006

  Training hulptelefoon                                                                                                                                                           2005

  Begeleiding van rouwgroepen LSR                                                                                                                                 2003

  Individuele rouwbegeleiding LSR deel 1 en 2                                                                                              2001 en 2002

  Stoornissen in het autistisch spectrum + vervolg                                                                                    1999 en 2000

 

Werkervaring

 Bedrijfsnaam   Nabij, praktijk voor verliesbegeleiding en psychosociale hulpverlening

 Gevestigd te     Raalte

 Periode               2003 tot heden  

 Taken                   Kinderen, jongeren en volwassenen begeleiden in live-events en verliessituaties bijvoorbeeld

                                rouw door dood, verlies van gezondheid, werk of relaties.

   

 Bedrijfsnaam   Emergenz  (tot jan. 2014:  Trauma Opvang Nederland)  (www.emergenz.nl)

 Gevestigd te     Eindhoven

 Periode               Mei 2010 tot heden   parttime

 Taken                  Trauma opvang voor bedrijven - Nazorg  - psychosociale hulpverlening en BMW-trajecten

 

 Bedrijfsnaam   SKOIJ-V

 Gevestigd te     Zwolle

 Periode               Aug. 1999 – 2002   +  nov. 2002 – 1 oktober 2008

 Functie               Onderwijsassistent in het SBO / KIES coach / verliesbegeleider

 Taken                  leerkracht ondersteunen in lestaken, individuele begeleiding kinderen in lestaken. KIES-coach, verliesbegeleider                                     kinderen en ouders

 

 

 Vrije tijdsbesteding

  Lezen van Manu Keirze, Sophie Sabbage, Elke van hoof tot Kahlil Gibran tot bijhouden van vakliteratuur

  Wandelen

  Onderhouden van sociale contacten

  Zingen bij koor Palet

 

Extra curriculair / nevenbezigheden

 Periode

 1989/1999    Van juli 1989 t/m september 1999 ben ik thuis werkzaam geweest om voor onze drie kinderen te zorgen. Alle drie                                     kinderen mochten niet genieten van een goede gezondheid, in juli 1998 is onze jongste dochter overleden.                                                   Gedurende  deze periode heb ik veel invalwerk verricht, een vast dienstverband was i.v.m. bovenstaande niet                                           mogelijk.

                           Na deze periode heb ik weekendopvang gedaan voor een meisje wat meervoudig gehandicapt is en weekendopvang                             verzorgd voor een meisje wat leed onder emotionele verwaarlozing door haar moeder.

 

2004/2007    Als vrijwilligster zitting genomen in de Werkgroep Mantelzorg Raalte.

 

2005/2008    Als rouwbegeleider begeleid ik rouwgroepen, geef individuele begeleiding en was tot eind 2007 werkgroeplid voor

                           de provincie Overijssel voor de VOOK (Vereniging Ouders Overleden Kind). Ook heb ik deze vereniging enige tijd

                           ondersteund door ‘medewerker hulptelefoon’ op me te nemen.

 

2009/huidig   Vanuit sociale betrokkenheid ben ik sinds 2009 t/m sept. 2016 mantelzorger voor een 85 jarige dame en voor

                            schoonouders sinds 2014.

  

2012/2013       Ondersteunende bestuursfunctie beroepsvereniging LVPW.

 

2017/heden   Opzetten van een Hartverwarmend Weide in de gemeente Raalte.

                           Planten van de eerste bomen gestart in februari 2020.

                         

                           Netwerklid Stichting Jonge Helden

 

2018/heden  UWV-werkfitcoach – Hooggevoelig heel gewoon

 

                           Netwerklid Hooggevoelig Heel Gewoon

 

                           Samenwerking als therapeut met de Alvleeskliervereniging Nederland

               

                          Deelnemer van Oncologieteam Salland

 

                          Bestuur Wereldlichtjesdag Raalte

 

2019/heden  Organisatie Netwerkbijeenkomsten GGZ Raalte e.o.

                           

                       

Wat verder van toepassing is:

Beroepsvereniging: LVPW     -   Lid RBCZ / TCZ     -    BCZ registertherapeut   -   Lid van LSV als (code 3) gecertificeerd rouw- en verliesbegeleider   -   Netwerklid Hooggevoelig Heel Gewoon 

 

 

 

Informatie over de Academie Integrale Menswetenschappen (AIM / SPSO)

 

2006 – 2010 opgeleid als Psychosociaal werker

2009 – 2011 opgeleid als Transpersoonlijk Counselor

 

Het instituut

Het instituut heeft een zo breed mogelijke mensvisie. De naam ‘Academie Integrale Menswetenschappen’ is gekozen omdat het in een brede mensvisie gaat om kennis en wetmatigheden van direct zichtbare processen, als ook om kennis en wetmatigheden over innerlijke vaak niet-zichtbare processen. Het verdiepende aspect, de gelaagdheden van het bewustzijn van de mens en reguliere als ook niet-reguliere visies worden bestudeerd en geïntegreerd. Beide vormen van kennis over de mens horen bij elkaar en dienen in elkaars verlengde te liggen. De Academie geeft op deze manier een antwoord op de moderne tijd, waarin verdieping van kennis, waarden en erkenning van zichzelf en de ander zo noodzakelijk blijkt te zijn.

 

De Academie geeft in het opleiden van hulpverleners, vertrouwenspersonen, psychologen, coaches, (transpersoonlijk) counselors, psychosociaal werkenden, geestelijk begeleiders en therapeuten een verdiepend antwoord op maatschappelijke behoeften, leemte en nood, waarbij de visie ‘een ander helpen zichzelf te helpen’ centraal staat, omdat wij geloven in de veerkracht van iedere mens. Daarbij is het van essentieel belang dat de hulpverlener kennis heeft van en kan omgaan met de eigen persoonlijkheid, daar dit het instrument zal zijn dat wordt ingezet in de toekomstige werksituatie. In de gehele opleiding tot psycholoog, psychosociaal werkende en (transpersoonlijk) counselor speelt, buiten alle psychologische stromingen en therapievormen de persoonlijkheid van de hulpverlener dan ook een belangrijke rol.

 

Deze opleiding heeft bestaan uit colleges, trainingsweekenden, leertherapie en supervisie.

 

Onderwerpen waren;

Ontwikkelingspsychologie, Freud/Adler/Jung, Palet van de psychologie, Rogers cliëntgerichte gesprekstherapie, Transactionele analyse, Intieme relaties, Conflicthantering, Adolescentie, Weerstand bij verandering, Seksuele problematiek tussen partners, Groepsdynamiek, Sekse-cultuurtheorie, Westerse Filosofie, Systeemtherapie, Coaching mediation, Jeugdhulpverlening, Verslaving, Stressmanagment, Psychiatrisch diagnostiek, Diagnostiek persoonlijkheidsstoornissen, Individuele counseling, Dieptecounseling, Crisisinterventie, RET, Ethiek van de hulpverlener, Overspannenheid, Burnout, Vergeven en vergeving, Familieopstellingen, Gecompliceerde rouw, rouwverwerking en therapie, Psychosomatiek, Pijn en somatiseren, Gestalttherapie, handicap -levensloop en zingeving en kindermishandeling.