Curriculum vitae

Opleidingen (van heden naar toen):                                                                                                                                                                    

 

HBO bachelor SPH, specialisatie Jeugdzorg

Transpersoonlijk counselor 

POH-GGZ  (Praktijk Ondersteuner Huisarts - Geestelijke GezondheidsZorg)

HBO Psychosociaal therapeut 

Post HBO vervolg Verlieskunde 

Post HBO postdoctorale basis verlieskunde

Kaderopleiding Creatieve Handvaardigheid

 

Cursussen / Trainingen (van heden naar toen):

        Hooggevoeligheidsdeskundige 2017/ 2018

        2 daagse training ondersteuning alvleesklierkanker patiënten 2017

        Dagtraining HSP kinderen   2017

        Workshop Marketing voor therapeuten   2017

        Workshop Mindhacking    2017

Workshop Buitengewone ervaringen en counseling       2017

Congres 'Positieve Psychologie'    2016

Cursus Geweldloze communicatie  sept. 2016 t/m febr. 2017

workshop 'Professioneel omgaan met Emoties'  2016

Kindermodule 'werken met hooggevoelige kinderen'  2016

Reanimatiecursus    2016

EFT ,  houdt-me-vast-trainer   2015

Basistraining EFT (Emotionally Focused Therapy - relatietherapie) Externship 2015

Workshop experientiele benadering  2015

EFT  (Emotional Freedom Technics) 2 daagse training  2015

Nascholing: vroegtijdige herkenning van psychiatrische problematiek 2014

Congres 'Angst bij kinderen en jongeren' 2014

Dagtraining 'Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid' 2014

Workshop Mindful analyses 2013

KIES voor mij! nascholing op het KIES coach traject 2012

Certificering meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2012

Themascholing drank- en drugsproblematiek 2011

Workshop geweldloze communicatie 2011

Workshop Autisme beleven 2010

Symposium Eigen-wijs rouwen; Overleven na de dood van een kind 2010

Werken met samengestelde gezinnen workshop

Dagtraining/bijscholing Trauma opvang

Psychiatrische diagnostiek

KIES-coach HBO (Kinderen in echtscheidingsituaties)

Training hulptelefoon

Begeleiding van rouwgroepen LSR

Individuele rouwbegeleiding LSR

Stoornissen in het autistisch spectrum + vervolg

Kinderen met een cochleair implantaat

 

Academie Integrale Menswetenschappen (AIM / SPSO)

 

2006 – 2010 opgeleid als Psychosociaal werker

2009 – 2011 opgeleid als Transpersoonlijk Counselor

 

Het instituut

Het instituut heeft een zo breed mogelijke mensvisie. De naam ‘Academie Integrale Menswetenschappen’ is gekozen omdat het in een brede mensvisie gaat om kennis en wetmatigheden van direct zichtbare processen, als ook om kennis en wetmatigheden over innerlijke vaak niet-zichtbare processen. Het verdiepende aspect, de gelaagdheden van het bewustzijn van de mens en reguliere als ook niet-reguliere visies worden bestudeerd en geïntegreerd. Beide vormen van kennis over de mens horen bij elkaar en dienen in elkaars verlengde te liggen. De Academie geeft op deze manier een antwoord op de moderne tijd, waarin verdieping van kennis, waarden en erkenning van zichzelf en de ander zo noodzakelijk blijkt te zijn.

 

De Academie geeft in het opleiden van hulpverleners, vertrouwenspersonen, psychologen, coaches, (transpersoonlijk) counselors, psychosociaal werkenden, geestelijk begeleiders en therapeuten een verdiepend antwoord op maatschappelijke behoeften, leemte en nood, waarbij de visie ‘een ander helpen zichzelf te helpen’ centraal staat, omdat wij geloven in de veerkracht van iedere mens. Daarbij is het van essentieel belang dat de hulpverlener kennis heeft van en kan omgaan met de eigen persoonlijkheid, daar dit het instrument zal zijn dat wordt ingezet in de toekomstige werksituatie. In de gehele opleiding tot psycholoog, psychosociaal werkende en (transpersoonlijk) counselor speelt, buiten alle psychologische stromingen en therapievormen de persoonlijkheid van de hulpverlener dan ook een belangrijke rol.

 

Deze opleiding heeft bestaan uit colleges, trainingsweekenden, leertherapie en supervisie.

 

Onderwerpen waren;

Ontwikkelingspsychologie, Freud/Adler/Jung, Palet van de psychologie, Rogers cliëntgerichte gesprekstherapie, Transactionele analyse, Intieme relaties, Conflicthantering, Adolescentie, Weerstand bij verandering, Seksuele problematiek tussen partners, Groepsdynamiek, Sekse-cultuurtheorie, Westerse Filosofie, Systeemtherapie, Coaching mediation, Jeugdhulpverlening, Verslaving, Stressmanagment, Psychiatrisch diagnostiek, Diagnostiek persoonlijkheidsstoornissen, Individuele counseling, Dieptecounseling, Crisisinterventie, RET, Ethiek van de hulpverlener, Overspannenheid, Burnout, Vergeven en vergeving, Familieopstellingen, Gecompliceerde rouw, rouwverwerking en therapie, Psychosomatiek, Pijn en somatiseren, Gestalttherapie, handicap -levensloop en zingeving en kindermishandeling.