KIES-coach

KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situatie

Dat een echtscheiding niets bijzonders meer is in de huidige samenleving zegt niets over hoe het is voor het kind om een scheiding van ouders mee te maken. Voor hen is het wel erg bijzonder en vaak enorm ingrijpend. De scheiding van ouders laat altijd sporen na en kinderen worden over het algemeen niet of weinig begeleid bij alles wat zij door de scheiding meemaken. Al langer is bekend dat scheiding voor veel kinderen schuldgevoelens en daarmee depressieve gevoelens kan opleveren. Sommige kinderen krijgen verlatingsangst. 

 

Sommige kinderen sluiten zich af van hun gevoelswereld en gaan ogenschijnlijk heel nuchter om met de scheiding en leven "gewoon" verder. Andere kinderen maken zich zorgen om hun ouders. 

 

Soms is de situatie zo uit z'n verband geraakt dat kinderen de ouder-rol overnemen (parentificatie). Soms is er gewoon geen goed contact meer tussen ouder en kind in de nieuwe situatie, is de relatie verstoord door miscommunicatie, verschuiven de rollen binnen het gezin of wordt het contact verstoord door een zogenaamde vechtscheiding waarin het kind verkeert. Scheiding kan zelfs voor kinderen die het goed naar hun zin hebben op school toch effect hebben op hun (werk)houding, prestaties en gedrag. 

Kinderen nemen hun problemen mee naar school. Ze zijn daar immers vele uren van hun leven. Maar welke aandacht krijgen ze daar voor hun probleem?

 

KIES is een spel- en praatprogramma bestemd voor alle kinderen en jongeren die thuis een echtscheiding meemaken of hebben meegemaakt. Deze wordt aangeboden door een KIES-coach. Het specifieke van KIES is dat het een preventief programma is. KIES is een hulpaanbod door een onafhankelijk persoon, in een vertrouwde  omgeving. Dit maakt deelname laagdrempelig. Bovendien is de KIES-coach een vertrouwenspersoon, die kennis heeft van kinderen in echtscheidingssituaties.

 

De KIES-coach helpt kinderen de scheiding van hun ouders beter te begrijpen, er mee om te gaan en te verwerken. Uitgangspunt daarbij is, dat door een stukje mee te lopen in iemands leven op het moment dat het leven even wat moeilijker is, een handreiking gegeven wordt zodat het kind zelfstandig weer verder kan met zijn eigen situatie en mogelijkheden.

 

In meer praktische zin betekent dit dat de KIES-coach kinderen leert binnen realiteit, niet van onmogelijkheden uit te gaan maar van mogelijkheden. De coach stuurt aan door het kind van de eigen ervaringen te laten leren en nieuwe ervaringen op te laten doen. Mensen kunnen hun emoties, zowel positieve als negatieve, leren reguleren. De coach leert het kind als het ware zelfsturing. Het kind kan, eventueel in een groep lotgenoten, oefenen, ventileren, reflecteren en kennis opdoen. De coach biedt de ruimte die nodig is voor het individu en de groep. Met de verschillende werkvormen die gebruikt worden biedt de coach zoveel mogelijk variaties waardoor het kind vrijwel altijd aangesproken wordt door een voor het kind passende werkvorm.

 

De KIES-coach is een neutrale getuige, is onpartijdig, biedt volledige acceptatie, creëert veiligheid en herkenning en bewaakt de grenzen. Tijdens het gesprek kijkt de KIES-coach met het kind naar de huidige situatie, de gewenste situatie, naar de belemmeringen en de hulpbronnen.