Werkwijze

Nabij: leven, beleven, verwerken, verweven

De begeleiding start met een kennismakingsgesprek.

In een rustige, uitnodigende omgeving worden uw problemen en klachten nauwkeurig geïnventariseerd. In de vervolggesprekken krijgt u begeleiding en ondersteuning in het zoeken naar een verwerkingsvorm die bij u past. Het aantal gesprekken hangt af van de aard en de ernst van de problematiek.  De begeleiding bestaat niet uit een van tevoren vastgesteld programma, maar sluit aan bij waar u als cliënt op dit moment behoefte aan hebt. Met gebruikmaking van methodes uit meerdere disciplines.

 

Aan te bevelen: een wandelsessie werkt ontspannend en verhelderend.
Velen zijn je al voorgegaan! 

'Ik reik mijn handen uit om jou te ondersteunen. Je mag mijn hulp verwachten. Je mag op mijn schouders leunen.'Een individuele sessie duurt ongeveer een uur, tenzij anders is afgesproken.

werkdagen zijn: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

 

Ik kan gebruik maken van de verschillende methoden, waaronder op individueel niveau:

 • cognitieve methode
 • gedragsgerichte methode
 • ontladingsgerichte methode
 • lichaamsgerichte methode
 • ritueelgerichte methode
 • trauma-opvang methode
 • expressieve methode

 

Maar het kan ook nodig zijn om systemisch  te werken, namelijk:

 • partnerrelatie methode
 • gezinsgerichte methode
 • familiegerichte methode

 

 

Voor kinderen geldt een andere benadering. We zoeken samen naar expressievormen waarmee het kind zich kan uitdrukken en om aandacht te besteden aan de verdrietige en moeilijke ervaringen.

 

Middelen die ik gebruik in de begeleiding zijn onder meer:

 • Tekenen en schilderen
 • De tranenkoffer
 • Het verlieskastje
 • Knuffels zoals de Logeerbeer
 • (toneel)Spel
 • Kleien
 • Knutselen
 • Gedichten
 • Verhalen (schrijven)

 

UW PRIVACY

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als uw begeleidend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en begeleiding.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

•      zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

•      er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw begeleidend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

•     Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij

       een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

•     Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

•     of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

•     Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,

       zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

•     Uw naam, adres en woonplaats

•     uw geboortedatum

•     de datum van de behandeling

•     een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld  'psychosociaal consult’

•     de kosten van het consult