Marion Korenromp - Herder (1960)

Raalte: 'Een aantal keren in mijn leven ben ik geconfronteerd met diepe rouw. Diep doorvoelde levenslessen die mij mede gevormd hebben tot de mens die ik nu ben.'

 

Leven en werken met hart en ziel is daardoor centraal komen te staan in mijn leven en dat heeft ertoe geleid dat ik professioneel mensen begeleid die diep in hun ziel geraakt zijn en hun weg proberen te hervinden. Nabij staat voor: leven, beleven, verwerken, verweven!

 

Ik heb naast het " 'k mis je" boekje (2012) 'de tranenkoffer' (2004) ontwikkeld. Ik ben verliesconsulente voor verschillende scholen. Ook heb ik me gespecialiseerd in kinderen in en na een echtscheidingssituatie voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs.

 

Naast de praktijk ben ik werkzaam voor Emergenz (voorheen Trauma Opvang Nederland) als traumahulpverlener. De traumahulpverlener verzorgt de opvang en begeleiding van slachtoffers van schokkende gebeurtenissen in bedrijven, zoals bedrijfsongevallen, een plotseling overlijden, agressie of fysiek geweld.

 

Bijzondere deskundigheden :

Begeleiding van diverse verliesvormen en psychosociale hulpverlening bij zowel volwassen als kinderen

EFT-relatietherapeut

Begeleiding van volwassenen in en na een echtscheidingssituatie

Begeleiding van kinderen in en na een echtscheiding situatie, KIES-coach

hooggevoeligheidheidsdeskundige

Verliesconsulente voor scholen; verliesbegeleiding, opstellen verschillende rouwprotocollen of verzorgen van een ouderavond of workshops voor studiedagen.

 

TIP: Een wandelsessie werkt ontspannend en verhelderend, velen zijn je al voorgegaan!

 

Opgenomen in het bestand van:

Door de fraudegevoeligheid van de codes is hier alleen te vermelden dat de volgende codes in het bezit zijn en op te vragen via de praktijk:

LVPW (www.lvpw.nl)    Landelijk Vereniging Psychosociaal Werkenden

AGB-code: 90-04....

AGB-code voor de praktijk: 90-52....

RBCZ: 401....   (HBO Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg)

TCZ    (Tuchtrecht Complementaire Zorg)

SCAG: 112..    (Stichting Complementaire en Alternatieve geneeswijzen)

LSR Dienstencentrum Landelijk Steunpunt Rouwbegeleiding te Utrecht als gecertificeerd rouw- en verliesbegeleider.

KIES-platform (www.kiesinfo.com)

in het doorverwijsbestand van AGCZ (alternatieve Geneeswijzen & Complementaire Zorg)

in het doorverwijsbestand van de AVKV (Alvleesklierkankervereniging)

in het doorverwijsbestand van Stichting Jonge Helden

in het doorverwijsbestand van LSR (landelijk Steunpunt Rouw)