Coronavirus

 

Bericht van de RBCZ:   

 

Locaties waar contactberoepen ten behoeve van zorg worden uitgeoefend mogen open blijven. Dat betekent dat alle RBCZ-therapeuten tijdens een eventuele lock down hun dienstverlening kunnen uitvoeren en cliënten kunnen blijven behandelen!

 

 

 

 

 

Concreet betekent dit voor de mensen die ik ondersteun:

  • Ik hanteer 1,5 meter afstand in mijn praktijk waar dit mogelijk is.
  • Wanneer de 1,5 meter wordt aangehouden is een mondkapje niet nodig.
  • Bij binnenkomst en in de praktijk bestaat de mogelijkheid handgel te gebruiken.
  • Wanneer je corona hebt dan gaat de afspraak niet door. Gelieve dit zo snel mogelijk aan mij telefonisch te melden of via WhatsApp.
  • Wanneer je in de buurt bent geweest bij iemand die corona heeft of wanneer de coronamelder dit aangeeft, dan verzoek ik je dit ook zo snel mogelijk te melden.
  • Zijn er klachten en je kunt niet komen, dan is een telefonisch consult of een beeldbel consult wellicht een goed alternatief! 
  • Maar vooral: laat je niet meenemen in de angst en paniek, maar heb vertrouwen dat ook dit weer voorbij gaat. Angst belemmerd je en vertrouwen geeft ruimte.  

Disclaimer: Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen in praktijk Nabij blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van een afspraak ga je akkoord met dit risico.

 

 

 

Maatregelen RIVM 

 

Nu het Coronavirus zich over Nederland verspreidt, zullen meer mensen face-to-faceafspraken (willen) beperken en afspraken (willen) afzeggen. Ik neem hierin de aanwijzingen van het RIVM als uitgangspunt. Daarnaast is er nauw contact met de LVPW, mijn beroepsvereniging. De uitgezette lijn geldt tot nader order en is mede ingegeven door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de continuïteit van zorg te waarborgen.

 
In de spreekkamer
Voor het toepassen van hygiënemaatregelen en gedragsregels in de praktijk, volg ik de actuele aanwijzingen van het RIVM, o.a. zal de afstand 1,5 meter bedragen. Met vragen kun je terecht bij het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid, tel: 0800-1351 of het nummer van Nabij: 0648 20 19 51.

Afzeggen van afspraken
Hetzelfde geldt voor het afzeggen van afspraken: ik hou me aan de actuele aanwijzingen van het RIVM. Daarmee adviseer ik jou om dit ook te doen. 
Daarbij wel het dringende verzoek om de gemaakte afspraak af te zeggen wanneer je corona hebt. Ik berekenen in deze onzekere tijd geen kosten voor no show wanneer je maatschappelijke verantwoordelijkheid op je neemt door weg te blijven. Met vragen kun je terecht bij het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid, tel: 0800-1351 of het nummer van Nabij: 0648 20 19 51.


Alternatief: (beeld)bellen 
Zijn er klachten en je kunt niet komen, dan is een telefonisch consult of een beeldbel consult wellicht een goed alternatief!