Contact

 

Om in contact te komen met Nabij kunt u het onderstaande formulier zo volledig mogelijk invullen. Een andere optie is te mailen naar nabij@live.nl, waarna ik uw bericht zo snel mogelijk zal beantwoorden. Telefonisch ben ik bereikbaar op het mobiele nummer 0648201951 en de praktijk is te bereiken op 0572363377.  

 

Alle mails worden beantwoord. Krijgt u geen antwoord, controleer dan even of het misschien in de spam is blijven hangen.

 


Marion Korenromp-Herder, psychosociaal therapeut


Bezoekadres: 

Kerkstraat 10

8102 EA  Raalte


 

Mobiel:  06482019 51

Tel.: 0572363377

Mail:  nabij@live.nl 

 

of mail via het contactformulier.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

 

KVK no. 0507 3201      -     BTW nr. NL001661876B07     -     Beroepsvereniging: LVPW     -    Lid RBCZ / TCZ     -    BCZ registertherapeut   -   Lid van LSV als (code 3) gecertificeerd rouw- en verliesbegeleider    -    Lid van Stichting EFT Nederland   -     Lid van Stichting Jonge Helden    -    netwerklid Hooggevoelig heel gewoon   -   in het doorverwijsbestand van de AGCZ (Alternatieve Geneeswijzen & Complementaire Zorg)

 

UW PRIVACY

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als uw begeleidend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gegevens, over de evt. uitgevoerde onderzoeken en begeleiding.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

•      zorgvuldig omga met uw persoonlijke en eventuele medische gegevens,

•      er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw begeleidend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

•     Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij

       een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

•     Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, ook hier met uw expliciete toestemming.

•     Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

•     Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,

       zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

•     Uw naam, adres en woonplaats

•     uw geboortedatum

•     de datum van de behandeling

•     een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld  'psychosociaal consult’

 •     de kosten van het consult