Contact

 

Om in contact te komen met Nabij kun je het onderstaande formulier zo volledig mogelijk invullen. Een andere optie is te mailen naar nabij@live.nl, waarna ik je bericht zo snel mogelijk zal beantwoorden. Telefonisch blijf ik bereikbaar op 0648201951 en de praktijk is te bereiken op 0572363377.  

 

Disclaimer

 

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen i.v.m. Covid-19 in praktijk Nabij blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van een afspraak ga je akkoord met dit risico.

 

Alle mails worden beantwoord. Krijg je geen antwoord, controleer dan even of het misschien in de spam is blijven hangen.

 


Marion Korenromp-Herder, psychosociaal therapeut


Werkzaam van dinsdag tot en met vrijdag.

 

Bezoekadres: 

Kerkstraat 10

8102 EA  Raalte


 

Mobiel:  06482019 51

Tel.: 0572363377

Mail:  nabij@live.nl 

 

of mail via het contactformulier.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

 

KVK no. 0507 3201      -     BTW nr. NL001661876B07     -     Beroepsvereniging: LVPW     -    Lid RBCZ / TCZ     -    BCZ registertherapeut   -   Lid van LSV als (code 3) gecertificeerd rouw- en verliesbegeleider    -     Lid van Stichting Jonge Helden    -    netwerklid Hooggevoelig heel gewoon   -   in het doorverwijsbestand van de AGCZ (Alternatieve Geneeswijzen & Complementaire Zorg).  -   In het doorverwijsbestand van de Landelijk Steunpunt Rouw

 

PRIVACY

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als begeleidend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over jouw gegevens en over de begeleiding.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

•      zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en eventuele medische gegevens,

•      er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

 

Als begeleidend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

•     Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij

       een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

•     Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, ook hier met jouw expliciete toestemming.

•     Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

•     Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,

       zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van deze gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

•     Jouw naam, adres en woonplaats

•     de geboortedatum

•     de datum van de behandeling

•     een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld  'psychosociaal consult’

 •    de kosten van het consult